BIDLI

Klientské centrum kde sny klientů o bydlení realizují u dobré kávy v příjemném prostředí.

Lokalita       Praha 1

Studie          2016

Stav              realizováno 2017

Na studii spolupracovala Ing.Arch.Zuzana Řepíková

Projektové řízení a dozor stavby Ing.Arch.Martin Machů

Projekt ve spolupráci s Hezkey s.r.o.  I Vizualizace Firla visual

Do projektu jsem vstoupila ve chvíli, kdy se společnost Bidli rozhodla upravit prostory původně bankovního domu v Jindřišské ulici a oslovila Hezkey s požadavkem návrhu nového klientského centra v přízemí. Na základě konceptu, který jsem prezentovala, zadavatel následně rozšířil projekt o návrh relaxační zóny a kancelářských prostor ve 2.-6.podlaží.

 

Cením si uvědomělosti majitele budovy a současně investora rozsáhlých stavebních úprav, že byl schopen nahlédnout na užívání řešených prostor v dlouhodobé perspektivě a byl ochoten investovat nejen do úprav interiéru pro účely nového nájemce, ale také do rozsáhlých stavebních úprav, např. do odkrytí a rekonstrukce jednoho ze dvou světlíků.

 

Prolomením stropu do proskleného světlíku jsme do části tmavých prostor přízemí navrátili denní světlo, což je kvalita, která bude sloužit lidem po další generace bez ohledu na účel užívání těchto prostor.

 

1/1

Realizace

Rekonstrukce zbavila vnitřní prostory historické budovy mnoha nevkusných přestaveb z let minulých. Zmizely příčky, nesmyslně snížené podhledy, přepážky i chaoticky povrchově tažené kabely elektroinstalací, podlaze byla pro přirozené přechody mezi jednotlivými zónami klientského centra navrácena rovinnost bez vyvýšenin a schodů.

1/1

 

 

 

Výsledná podoba klientského centra je bohužel poznamenána mnoha kompromisy, které jsou důsledkem změn vlastnické struktury a vztahu mezi mateřskou společností Modrá Pyramida a její dceřinou společností Bidli (původně Hypocentrum MP).

Proces přenastavení vztahu a z něj nově vyplývajících kompetencí nešťastně zasáhl do procesu zpracování studie i do realizace samotné. Několikrát bylo pozměněno zadání včetně požadavků na to nakolik má být návrh klientského centra v Jindřišské závazný i pro další pobočky společnosti Bidli situované v moderních budovách. Měnil se i požadavek na míru sjednocení vzhledu centra v Jindřišské s novým Design konceptem klientských center MP, na němž jsem s týmem Hezkey pracovala v souběžném čase. 

1/2