DESIGN KONCEPT KLIENTSKÝCH CENTER

Změnit vzhled nestačí. Těší mne, že prezentace ideí nového konceptu inspirovala vedení firmy  k zásadnějším změnám v přístupu ke klientům a pomohla klientská centra otevřít lidem. 

Lokalita        ČR

Studie           2017

Stav               realizováno 2018-2020

 

Na dílčích částech projektu spolupracovali: Ing.Arch.Pavlína Vlačihová, Ing.Arch.Elena Kerďová, Ing.Arch.Zuzana Řepíková

Projekt ve spolupráci s Hezkey s.r.o. I Brand manuál vytvořil Michal Urbánek I Vizualizace Empola

Nový Design koncept klientských center Modré Pyramidy je čistý, srozumitelný  a má jasnou vizuální identitu.

Změnit vzhled center výměnou starého nábytek za nový nebylo mým cílem. Změna firemního interiéru má vycházet zevnitř, z aktualizace hodnot a nové firemní identity, která se následně propíše i do interiéru. Pak má i finanční investice do redesignu smysl a koncept může dlouhodobě fungovat, je-li v souladu s nastavenými cíli společnosti. Praxe ukazuje, že toto se v projektu podařilo.

Zaměstnanci nový koncept přijali, i když na ně jsou, v rámci změn přístupu ke klientovi, kladeny nové náročnější požadavky.

Také reference klientů jsou kladné, na pobočkách se cítí příjemně a dostávají jasný přehled o nabízených službách.

Nový koncept byl v praxi ověřen pilotním projektem rekonstrukce centrály MP v Praze, Bělehradské ulici. Následně jsem v součinnosti s Hezkey vytvořila Design manuál nového konceptu, dle kterého je postupně renovována celá pobočková síť Modré Pyramidy. Tým Hezkey zajistil vytvoření Brand manuálu, který v souladu s Design manuálem definuje nový vizuální grafický styl a principy jeho použití. Hezkey také projektově řídí zpracování podkladů pro úpravu jednotlivých poboček.

1/1

Vize 

„Představa poradce, který pouze sjednává finanční produkty, u nás už dávno neplatí, a proto bouráme tradiční přepážky. Modrá pyramida dnes poskytuje odborné poradenství v komplexní škále potřeb klientů a tomu musí odpovídat moderní a přívětivá podoba našich poboček. Abychom se zde s klienty mohli bavit o jejich představách o bydlení a snech o budoucnosti a aby se tu cítili dobře“

... říká David Formánek    / do srpna 2018 předseda představenstva a generální ředitel Modré pyramidy 

/ aktuálně CIB a člen představenstva Komeční banky

Od změny designu ke změně přístupu

Zadáním investora bylo změnit zastaralý vzhled poboček. Prostory byly tmavé, chaoticky přehrazené paravány a plné nábytku z 80.let. Naprosto neodpovídaly aktuálnímu zaměření klientů na jednoduchost, on-line flexibilitu.

Inspiraci jsem hledala v zahraničí, kde v posledních 10ti letech přetvářejí odtažité veřejné instituce v živá veřejná místa.

V souladu s novým Design konceptem pobočkové sítě vedení Modré Pyramidy rozhodlo o zrušení vyvolávacího systému, je preferován osobní kontakt poradce s klientem. Přepážky nahradily jednací stoly a jako dělicí prvek v interiéru funguje zeleň. Grafický motiv na stěnách vizuálně propojuje všechna klientská centra Modré Pyramidy v ČR.

1/1

Realizace Klientského centra MP I Bělehradská I Praha 2

1/1